Το υπερηχογράφημα στο τρίτο τρίμηνο έχει καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο για να ελέγξουμε την ανάπτυξη του εμβρύου και να διαγνώσουμε προβλήματα όπως η πλακουντιακή ανεπάρκεια.

Ωστόσο είναι επίσης μια καλή ευκαρία για να εξετάσουμε τα όργανα του εμβρύου που έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου.

Μελετήσαμε περίπου 700 έμβρυα στο τρίτο τρίμηνο και καταγράψαμε τη δυνατότητα ελέγχου των οργάνων τους. Τα ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός, η καρδιά, οι νεφροί, το στομάχι και το έντερο  απεικονίσθηκαν ικανοποιητικά σε υψηλά ποσοστά (πάνω από 80%).  Πιο δύσκολο ήταν να δούμε καλά το πρόσωπο, κυρίως όταν το έμβρυο μας δείχνει την πλάτη του και τα χέρια γιατί τα έμβρυα τα έχουν συνήθως κλειστά.

Παράγοντες που βρήκαμε ότι επηρεάζουν την ποιότητα της απεικόνισης είναι η θέση του εμβρύου, η προβολή του (ισχιακό ή κεφαλικό),  η ηλικία της κύησης και το βάρος της μητέρας.

Συμπεράναμε ότι είναι σημαντικό να γίνεται προσπάθεια ελέγχου του εμβρύου στην εξέταση ρουτίνας του τρίτου τριμήνου ακολουθώντας μια συστηματική προσέγγιση και αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς της εξέτασης.

Η μελέτη έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Souka AP , Kastora S , Pilalis A. Assessment of fetal anatomy in the third trimester of the pregnancy (OGI 2022, in press).