Η Dr Αθηνά Σούκα συμμετείχε στο συνέδριο “9th Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019.