Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Η Dr Αθηνά Σούκα έχει δημοσιεύσει τα εξής: 1. Snijders RJM, Sebire NJ, Souka A, Nicolaides KH. Fetal exomphalos and chromosomal defects: Relation to maternal age and gestation. Ultrasound Obstet Gynaecol 1995; 6:327-9. 2. Snijders RJM, Sebire NJ, Psara N, Souka A,...