Η λήψη τροφοβλάστης είναι ουσιαστικά μια βιοψία του πλακούντα, δηλαδή είναι η λήψη μικρού δείγματος πλακουντιακού ιστού. Ο πλακούντας και το έμβρυο έχουν κοινή προέλευση (το γονιμοποιημένο ωάριο) και κοινό γενετικό υλικό, οπότε οι γενετικές μελέτες στον πλακούντα είναι διαγνωστικές για το έμβρυο.

Το βασικό πλεονέκτημα της βιοψίας τροφοβλάστης είναι ότι μπορεί να γίνει νωρίς στην κύηση (από την 11η εβδομάδα) και επομένως δίνει τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης. Η πιθανότητα επιπλοκών δε διαφέρει από αυτή της αμνιοπαρακέντησης.

Σπάνια (σε ποσοστό μικρότερο από 1%) μπορεί να διαγνωσθεί στον πλακούντα κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία που αφορά σε τμήματα του πλακούντα και μπορεί να μην υπάρχει στο έμβρυο (μωσαϊκό του πλακούντα). Στις περιπτώσεις που τίθεται τέτοια αμφιβολία συνιστάται να γίνεται αμνιοπαρακέντηση.