Ο πρόωρος τοκετός είναι ένα από τα ονομαζόμενα μεγάλα μαιευτικά σύνδρομα. Γιατί σε κάποιες εγκυμοσύνες η διαδικασία του τοκετού ξεκινάει νωρίτερα από το αναμενόμενο παραμένει αδιευκρίνιστο αν και παράγοντες όπως το ιστορικό προωρότητας σε προηγούμενη κύηση ή στην οικογένεια, οι χειρουργικές επεμβάσεις στον τράχηλο  και η πολύδυμη κύηση είναι βέβαιο ότι αυξάνουν τον κίνδυνο. Ωστόσο η πλειοψηφία των πρόωρων τοκετών συμβαίνουν σε γυναίκες χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες.

Η μέτρηση του μήκους τραχήλου με διακολπικό υπερηχογράφημα στις 20-24 εβδομάδες μας βοηθάει να προβλέψουμε ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες για σοβαρή προωρότητα,  ώστε με έγκαιρη παρέμβαση να βελτιώσουμε τις πιθανότητες για το νεογνό.

Σε μια μεγάλη μελέτη συγκρίναμε 3000 γυναίκες χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες που είχαν κάνει εξέταση του μήκους τραχήλου με 3000 γυναίκες στις οποίες δεν είχε γίνει τέτοιος έλεγχος. Βρήκαμε ότι στις γυναίκες που έκαναν έλεγχο ο πολύ πρόωρος τοκετός μεταξύ 20 και 32 εβδομάδων ήταν 3 φορές λιγότερο συχνός από ότι σε αυτές που δεν ελέγχθηκαν (0,3% και 0,9% αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά  αποδεικνύουν ότι ο έλεγχος του τραχήλου και η θεραπεία που εφαρμόζεται σε γυναίκες με κοντό τράχηλο οδηγούν σε στατιστικά σημαντική μείωση του πολύ πρόωρου τοκετού.

Τον Ιούνιο του 2022 έγινε το 19o παγκόσμιο συνέδριο του Fetal Medicine Foundation μετά από διακοπή τριών ετών στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Η Dr Αθηνά Σούκα παρουσίασε τα ευρήματα μελέτης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ελέγχου του τραχήλου για την πρόληψη πρόωρου τοκετού στον ελληνικό πληθυσμό. Το παγκόσμιο συνέδριο του FMF γίνεται σε ετήσια βάση και είναι το ιδανικό forum συζήτησης και παρουσίασης νέων δεδομένων.

Souka AP, Maritsa VA, Eleftheriades M. Screening vs. no screening for preterm delivery in low-risk singleton pregnancies: comparison by propensity score analysis. Arch Gynecol Obstet. 2022 Dec 29. doi: 10.1007/s00404-022-06882-w. Epub ahead of print. PMID: 36580115.