Η δημιουργία επιστημονικών πρωτοκόλλων είναι καθοριστική για τη σύγχρονη ιατρική πράξη. Τα πρωτόκολλα είναι πλοηγός της σκέψης, διάγνωσης και θεραπείας και εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από το που βρίσκονται θα έχουν ικανοποιητική συμβουλευτική και αντιμετώπιση.

Ουσιαστικά ένα επιστημονικό πρωτόκολλο σκοπό έχει να συμπυκνώσει την ιατρική άποψη όπως έχει διαμορφωθεί από την έρευνα και τη βιβλιογραφία και να την συνοψίσει ώστε να είναι εφαρμόσιμη από τον κλινικό ιατρό και χρήσιμη για τους ασθενείς.

Η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία διαμορφώνουν με τη βοήθεια ειδικών τα πρωτόκολλα για την παρακολούθηση της κύησης και τον προγεννητικό έλεγχο.

Πρόσφατα αναρτήθηκαν δύο πρωτόκολλα που αφορούν στον έλεγχο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και ειδικότερα για τρισωμία 21 και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του υπερηχογραφήματος 11-13 εβδομάδων και της εξέτασης ελεύθερου DNA στο μητρικό αίμα.

THE PROTOCOL OF THE HELLENIC OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SOCIETY FOR PRENATAL SCREENING OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES

Protocols are paramount for the current medical practice. The diagnosis and therapy are guided by protocols which ensure that all patients, regardless of where they are seen, will receive adequate counselling and treatment.

The essence of a scientific protocol is to condense the current medical knowledge as this has been defined by research and literature, in order to make it applicable in clinical practice and useful to the patient.

Both the Hellenic Obstetrical and Gynecological Society and the Hellenic Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology with the collaboration of experts have been creating the protocols defining antenatal care and prenatal screening.

Recently two protocols have been posted concerning the prenatal screening for chromosomal abnormalities (particularly trisomy 21) and the roles of the 11-13 weeks’ ultrasound examination and the examination of free DNA in the maternal blood.  

Οδηγία 27 cfDNA 2020 Οδηγία 28 – Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου