Οι ανοιχτές βλάβες στο νωτιαίο σωλήνα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στα νεύρα που βγαίνουν από τη σπονδυλική στήλη. Τα άτομα που γεννιούνται με αυτό το πρόβλημα μπορεί να έχουν σοβαρή αναπηρία.

Η βλάβη αυτή συνήθως φαίνεται στο υπερηχογράφημα Β επιπέδου που γίνεται στις 20-24 εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Πρόσφατα στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο μελετήσαμε τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης της ανωμαλίας αυτής στις 11-14 εβδομάδες που βασίζεται στην εξέταση του οπισθίου τμήματος του εγκεφάλου και περιγράψαμε ένα νέο υπερηχογραφικό σημείο, το σημείο των τεσσάρων γραμμών. Ο οπίσθιος εγκέφαλος σε αυτή τη φάση της εξέλιξης του εμβρύου εμφανίζει την εικόνα τεσσάρων σχεδόν παράλληλων γραμμών. Σε πολλές περιπτώσεις βλάβης του νωτιαίου σωλήνα βλέπουμε τρεις αντί για τέσσερις παράλληλες γραμμές.

Το υπερηχογραφικό σημείο των τεσσάρων γραμμών συμπληρώνει την αναλυτική εξέταση των οργάνων του εμβρύου που είναι απαραίτητο κομμάτι του πρώτου σημαντικού υπερηχογραφήματος στις 11-14 εβδομάδες.

 

1. Papastefanou I, Souka AP, Pilalis A, Panagopoulos P, Kassanos D. Fetal intracranial translucency and cisterna magna at 11 to 14 weeks: reference ranges and correlation with chromosomal abnormalities. Prenat Diagn. 2011 Dec; 31(12):1189-92.
2. Kavalakis I, Souka AP, Pilalis A, Papastefanou I, Kassanos D. Assessment of the posterior brain at 11-14 weeks for the prediction of open neural tube defects. Prenat Diagn. 2012 Dec;32(12):1143-6.