Είναι το τρίτο αναλυτικό υπερηχογράφημα της κύησης και γίνεται συνήθως μεταξύ 28 και 32 εβδομάδων. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί να επαναληφθεί ανάλογα με την κατάσταση της μητέρας και την ανάπτυξη του εμβρύου.

Στο υπερηχογράφημα ανάπτυξης και doppler ελέγχεται ο πλακούντας, το αμνιακό υγρό και η ανάπτυξη του εμβρύου και υπολογίζεται το πιθανό βάρος του. Η εξέταση Doppler περιλαμβάνει τη μελέτη της ροής του αίματος στα εμβρυϊκά αγγεία, συνήθως στις ομφαλικές αρτηρίες και στη μέση εγκεφαλική αρτηρία. Η εξέταση εξειδικεύεται στα έμβρυα με μικρό υπολογιζόμενο βάρος (λιποβαρή), οπότε αναλύονται περισσότερα αγγεία και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται συχνά. Η διαχείρηση της εγκύου με λιποβαρές έμβρυο απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή παράταση της κύησης.

Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης είναι επίσης μια ευκαιρία επανεξέτασης των οργάνων του εμβρύου, τουλάχιστον όσο μας το επιτρέπει η θεση του στη μήτρα. Το έμβρυο είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη ώστε κάποια από τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν γίνονται ορατά υπερηχογραφικά μόνο προς το τέλος της κύησης.

Εντυπωσιακό αλλά όχι τόσο σημαντικό από ιατρικής πλευράς μπορεί να είναι το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα (3D) του προσώπου του εμβρύου. Πράγματι στο τρίτο τρίμηνο εάν το έμβρυο είναι σε καλή θέση μπορούμε να επιτύχουμε πολύ ρεαλιστικές εικόνες που μοιάζουν αρκετά με το νεογνό.